Hoàng Đức là một trong rất ít công ty tại Việt Nam có thể cung cấp dịch vụ toàn diện: nhập khẩu trực tiếp từ nhà máy nước ngoài, thông quan, lưu kho, bảo quản, thay bao bì cấp 2, vận chuyển, giao nhận... trang thiết bị y tế, dược phẩm.

Văn Phòng Chính

Chi Nhánh Hà Nội

Chi Nhánh Đà Nẵng