Đăng ký sản phẩm

Đăng ký sản phẩm là một dịch vụ cộng thêm của Hoàng Đức dành cho các đối tác, Công ty Hoàng Đức chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp nhằm hỗ trợ các đối tác đăng ký sản phẩm lưu hành tại thị trường Việt Nam.

Chúng tôi có các dịch vụ như sau:

          1. Đăng ký lưu hành thuốc

          2. Công bố mỹ phẩm

          3. Giấy phép nhập khẩu cho trang thiết bị y tế

          4. Đăng ký lưu hành thuốc thú y

Văn Phòng Chính

Chi Nhánh Hà Nội

Chi Nhánh Đà Nẵng