Cơ sở hạ tầng CNTT

Công ty Dược phẩm và Trang thiết bị y tế Hoàng Đức sử dụng Hệ thống quản trị doanh nghiệp (ERP) SAP B1 nhằm quản trị tài chính, tồn kho và đơn hàng; kết hợp với hệ thống hạ tầng mạng kết nối online giữa các chi nhánh thông qua đường truyền internet tốc độ cao. Trong công tác giao nhận, Hoàng Đức sử dụng hệ thống thiết bị PDA và SMS nên kiểm soát được lộ trình và thời gian giao nhận cũng như đảm bảo thông tin về đơn hàng được luôn được cập nhật tức thời.

 

Với cơ sở hạ tầng công nghệ như trên, các báo cáo về bán hàng và tồn kho luôn cho kết quả kịp thời và chính xác. Thông qua cơ chế phân quyền và các thiết bị bảo mật cao, hệ thống quản trị của Hoàng Đức còn cho phép truy xuất báo cáo trực tuyến, kể cả trên smart phone.

Văn Phòng Chính

Chi Nhánh Hà Nội

Chi Nhánh Đà Nẵng