Thiết bị kho bãi

Công ty Hoàng Đức tuân thủ theo quy trình thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP), thực hành tốt phân phối (GDP) của Bộ Y Tế và hệ thống quản lý phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản 2008. Kho hàng chúng tôi luôn có quy trình quản lý hàng tồn kho, kiểm soát chất lượng đạt chuẩn.

Khu vực kho phụ: 320m2

Khu vực kho vận chuyển: 320m2

Khu vực kho chính: 1,440 m2 với hơn 1,350 Pallet, có hệ thống kệ hàng chọn lọc.

Kho lạnh:

Hệ thống kho có xe nâng điện tử, hệ thống báo cháy tự động (nhạy cảm với khói thuốc, thiết lập tăng nhiệt độ và phòng cháy chữa cháy tự động).

Kho chính với nhiệt độ từ 18 đến 25 độ C.

Kho lạnh với nhiệt độ từ 2 đến 5 độ C (có hệ thống báo tăng nhiệt độ).

Văn Phòng Chính

Chi Nhánh Hà Nội

Chi Nhánh Đà Nẵng