Nhập khẩu

Công ty Hoàng Đức tự hào là một trong số ít công ty tại Việt Nam có giấy phép nhập khẩu trực tiếp cho dược phẩm và vật tư y tế. Điều này chứng tỏ kho hàng và dịch vụ phân phối của công ty chúng tôi tuân thủ theo các tiêu chuẩn GDP và GSP cho việc nhập khẩu, lưu trữ, phân phối các sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

Công ty chúng tôi có đội ngũ chuyên nghiệp làm thủ tục hải quan nhanh chóng và chính xác. Hàng hóa sau khi thông quan được giao nhận và bảo quản theo đúng các điều kiện bảo quản nhà sản xuất yêu cầu.

Ngoài ra công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ nhập khẩu ủy thác cho các doanh nghiệp. Chúng tôi làm thủ tục thông quan tại sân bay và cảng:

- Sân bay: Hồ Chí Minh, Hà Nội

- Cảng: Hồ Chí Minh, Hải Phòng

Văn Phòng Chính

Chi Nhánh Hà Nội

Chi Nhánh Đà Nẵng